Vragen? Bel Dakcontrol B.V. 0800-2255325

Terug naar Diensten

Schoorsteenvegen

Om te voorkomen dat er schoorsteenbrand of dichtslibbing van uw kanaal ontstaat, is het belangrijk dat u uw rookkanalen tijdig laat vegen en controleren. Indien u vaste brandstoffen stookt (bijvoorbeeld hout of kolen), raden wij u aan uw schoorsteen ieder jaar te laten vegen.Bij gebruik van gas als brandstof, adviseren wij u om de gaskanalen tijdig te laten vegen. Gas is namelijk schone, warme, vochtige lucht en daardoor ideaal voor vogels om er vogelnesten in te maken. Een vogelnest in uw gaskanaal zorgt ervoor dat het koolmonoxide, welke vrijkomt bij verbranding. Deze kan niet door de schoorsteen naar buiten. Het koolmonoxide zal dan de weg naar uw huiskamer kiezen, met in het uiterste geval koolmonoxidevergiftiging tot gevolg.Verstopte ontluchtingskanalen hebben vaak de vervelende gewoonte nare geurtjes te veroorzaken. Het is daarom ook in dit geval aan te raden de ontluchtingskanalen eens in de paar jaar te controleren. Het reinigen van schoorsteenkanalen kan door meerdere reinigingstechnieken uitgevoerd worden.

Schoorsteenbrand

Schoorsteenbrand is het verschijnsel dat opgehoopt roet in een schoorsteen vlam vat. Hierdoor bestaat het risico dat het hele huis in brand vliegt.

Een schoorsteenbrand is herkenbaar aan een sterke rookontwikkeling die soms ook in het huis terecht komt, een licht bulderend geluid in het rookkanaal en een sterkere trek.

Om dit te voorkomen is het verstandig regelmatig de schoorsteen te laten reinigen door een schoorsteenveger.

Oorzaken van schoorsteenbrand

De voornaamste oorzaken van een schoorsteenbrand zijn:

  • roetophoping in het kanaal
  • creosootvorming (teervorming)
  • verbranden van te nat hout
  • stoken van het verkeerde hout (harsrijk hout zoals dennen- en grenenhout) in combinatie met (1) of (2) verkeerde stooktechniek
  • te weinig beluchting
  • verhouding kachel en kanaal komt niet overeen
  • beschadigd rookkanaal
  • bouwtechnisch slecht rookkanaal
  • Rechthoekige rookkanalen zijn moeilijker te vegen en brengen dus een groter risico met zich mee als het aankomt op schoorsteenbranden.